Szemantikus memória

Emlékeink egy része dekontextualizált, általánosított tudás. Tudjuk, hogy mit jelent az “alma” szó, hogy hány lába van a légynek, és hogy hogy hívják a főnökünket. Ezekben az esetekben beszélhetünk szemantikus memóriáról. "Tudom, hogy" típusú emlékezet, szemben az "emlékszem, hogy" típusú emlékezettel (epizodikus memória).

Subscribe to Comments for "Szemantikus memória"