Tételek és címszavak

Az alábbi táblázat segítséget kíván nyújtani a vizsgázóknak. A tételek mellett felsorolja azokat a címszavakat, amelyek ismerete szükséges a tétel kidolgozásához. A dolog természetéből következik, hogy átfedések vannak, azaz egy-egy szócikk több tétel kifejtésekor is felhasználható.

 

Tétel

Szócikk

1. Tanítás, tanulás, tudás

Tanulás

Tanítás

Tudás

Ismeret

Képesség

Kompetencia

2. Az emlékezet és a kognitív sémák

Kognitív sémák

Munkamemória

Deklaratív memóra

Procedurális memória

Szemantikus memória

Epizodikus memória

3. A konstruktivizmus és a pedagógia

Konstruktivizmus

Előzetes tudás

Differenciálás

4. A kompetencia és a kompetenciaalapú oktatás

Kompetencia

Kompetenciaalapú oktatás

Tudás

Képesség

Ismeret

5. A műveltség

Műveltség

Paradigmatikus és narratív tudás

Kánon

6. Kooperatív tanulás

Kooperatív tanulás

Epochális oktatás

7. Dramatizálás a tanításban

Dramatizálás

Paradigmatikus és narratív tudás

Epochális oktatás

8. A projekt

Projektpedagógia

Portfólió

Epochális oktatás

Ötletroham

9. A tanterv kérdései

Tanterv

A tanterv felépítése

Fókusz

A tartalmi szabályozás modelljei

Kánon

Mélységelv

10. Az értékelés problémái

Értékelés

Fejlesztő értékelés

Minősítő értékelés

Portfólió

Célok

Követelmények

11. A motiváció

Az órai előadás alapján. Segítség itt: Knausz Imre: Iskolai demotiváció – amnéziás demokmrácia

 

Subscribe to Comments for "Tételek és címszavak"